Registratie paarden in Nederland en Europa

22/04/2021

Een veulen moet binnen 9 maanden na de geboorte een paspoort en een chip hebben. Dit was 6 maanden. Sinds 19 mei 2020 is dit 9 maanden.

U moet: binnen 4-6 maanden na de geboorte van het veulen het laten chippen en een paspoort aanvragen. 

Voor het EAFS kan U uw veulen melden met het dekcertificaat/geboortebericht of via onze website : zie veulen registratie  op: WWW.eafs.be na de aanmelding ontvangt u van ons dan het Chip/schetsformulier in te vullen door uw dierenarts. Terug te sturen aan:

PPV, Arabo-Friezen, Ambachtenlaan 23/2b 3001 Heverlee, België

Tel. +32 16 442 005, Karin Vantricht

(Alle papieren of vragen ivm eigenaarwissel of geboortemeldingen en paspoorten altijd toesturen aan bovenvermeld adres)

 

Registratie paarden
Voor een juiste registratie van de in Nederland verblijvende paarden moeten deze  in Nederland worden geregistreerd in de centrale database van RVO (I&R).  voor 21 04 21

Gaat het om een paard met een niet Nederlands paspoort dan kan de houder het dier zelf invoeren in I&R en op zijn UBN aanmelden door middel van een importmelding.

De paarden die in Nederland staan en een Belgisch paspoort hebben (of een buitenlands paspoort) dienen zich te melden bij RVO via:

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/paarden-melden

 

Is het paard bij het uitgeven van het paspoort ouder dan 9 maanden? Dan komt in het paspoort te staan dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit leggen we ook vast in het I&R-systeem.

 

Regels en aandachtspunten

Voor een paardenpaspoort zijn een aantal belangrijke regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.

 

Geldig paspoort bij het paard

Heeft een paard geen geldig paspoort? Dan mag u het niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten. Koop dus nooit een paard zonder geldig paspoort. Zorg dat er bij de overdracht van het paard een paspoort is. De verkoper moet dit aan u geven. Controleer of het chipnummer in het paard hetzelfde is dan in het paspoort. Pas dan is duidelijk dat het paspoort bij het paard hoort.

Controleer ook of het paard al bekend is in het I&R-systeem. Dit kan gemakkelijk met onze zoekfunctie door het chipnummer of levensnummer in te voeren.

 

Paspoort bij het paard houden

Het originele paspoort moet altijd bij het paard zijn. Ook als het dier niet bij de eigenaar staat, maar bijvoorbeeld bij een pension. Het paspoort mag geen kopie zijn.
Bewaar het originele paspoort bijvoorbeeld in een kluisje of in de zadelkast op de pensionstal. Zet op papier op welke datum u het paardenpaspoort aan de pensionstalhouder heeft gegeven. Onderteken dit beide.

 

Chip verplicht

Paardachtigen moeten een transponder (chip) hebben. Dit geldt voor alle paarden, pony’s, ezels en zebra's in de Europese Unie die na 1 juli 2009 zijn geboren. Een chip zit in de hals van het dier en koppelt het paard aan het paspoort.

In onze zoekfunctie kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen. U ziet dan:

of het paard een paspoort heeft;
door wie het paspoort is uitgegeven;
de geboortedatum van het paard;
of het paard geslacht mag worden voor menselijke consumptie.

 

Zonder geldig paspoort en/of geen chip mag een paard:

niet gehouden worden;
niet vervoerd worden;
niet meedoen aan een keuring;
niet meedoen aan een wedstrijd;
niet geslacht worden voor menselijke consumptie;
niet weg voor export.

 

Medische behandelingen

Een paardenpaspoort is alleen geldig met een hoofdstuk Medische behandelingen. Hierin staat of een paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit is om de volksgezondheid te beschermen. Bij het EAFS staat dit in elk paspoort vanaf 2007.

Dit hoofdstuk staat sinds 1 januari 2004 in alle paardenpaspoorten. In paspoorten vóór 2004 is dit vaak een los inlegvel. Het inlegvel is bij de ppi bekend met hetzelfde levensnummer en chipnummer dat in het paspoort staat. Een paspoort met zo’n inlegvel is een geldig paspoort. Zijn de nummers niet hetzelfde? Dan hoort het inlegvel niet bij het paspoort en is het paspoort ongeldig.

Heeft het paspoort geen hoofdstuk Medische behandelingen, dan is het ongeldig en moet u het vervangen. Neem daarvoor contact op met de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

 

Slacht

In het hoofdstuk Medische behandelingen staat of een dier wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Staat hier niets, dan mag het dier geslacht worden.

 

Een paard mag niet worden geslacht voor menselijke consumptie als:

de tijd tussen de geboorte en uitgifte van het paspoort langer dan 6 maanden is;
het paard bepaalde medicijnen krijgt en de houder en de verantwoordelijke dierenarts hiervoor een handtekening hebben gezet;
het geldige paspoort een duplicaat paspoort is;
het geldige paspoort een vervangend paspoort is.

Staat in het paspoort dat een dier niet naar de slacht mag? Dan is een aanpassing hiervan niet meer mogelijk.