Arabo-Friezen

De ‘Europese Arabo-Friezen stamboek vzw’ is van, voor en door de fokkers van Europese Arabo-Friese sportpaarden. Haar werking is verspreid over meerdere landen. De zetel van de vereniging en het centrale zeggingschap bevinden zich in België.

Vanuit de overtuiging dat het doordacht inkruisen van andere rassen op het Friese paard, de beste paarden voor de aangespannen –en dressuursport geeft, wordt de werking georganiseerd. Pijlers daarin zijn het bijhouden van het stamboek, het bepalen en het uitvoeren van het foktechnische beleid en het bevorderen van de afzet van de paarden.

Arabo-Fries.pdf

Onze sponsors

Met de steun van:

Laatste nieuws

Schrijf je veulen in
13/07/2021
Arabo-Friezen schitteren in: DRAF - Het Paard in Beeld
Aanbevolen fototentoonstelling met als thema: "Het Paard in Beeld" met een prachtige presentatie van een Arabo-Friese..
05/07/2021
EAFS Ledenblad 2021 02
Het EAFS Ledenblad, uitgave 2021 02, wordt deze week aan alle leden verzonden!     ...
01/07/2021
EAFS keuringsdag België - 2021
Datum en locatie van de EAFS keuringsdag zijn bekend...