Belangrijk bericht - Corona

20/03/2020

                              BELANGRIJK BERICHT - CORONA

Omwille van de recente ontwikkelingen van het Coronavirus zien we ons genoodzaakt om de geplande Algemene Leden Vergadering en hengstenkeuring tot nader order op te schorten wegens overmacht. De vergadering zal in de volgende wettelijke periode opnieuw worden ingepland. We verzoeken u ook in het belang van de gezondheid van onze medewerkers om onze kantoren voorlopig niet te bezoeken en alle communicatie digitaal via  info@eafs.be, of telefonisch te laten verlopen. Bedankt voor uw begrip in deze onzekere tijden.
We wensen U allen een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten

 

AVIS IMPORTANT - CORONA

En raison des récents développements du Coronavirus, nous sommes obligés d'annuler  l' assemblée générale prévue le22 mars 2020 en raison de force majeure. Dans l'intérêt de la santé  des employés, nous vous demandons de ne pas vous rendre dans nos bureaux pour le moment et que toute communication se fasse via e-mail  info@eafs.be ou par téléphone. Merci de votre compréhension en ces temps incertains. Nous souhaitons tous une bonne santé.

 

Cordialement

 

 

WICHTIGER HINWEIS - CORONA

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen des Coronavirus sind wir aufgrund höherer Gewalt gezwungen, die geplante Generalversammlung am 22. März abzusagen. Die Sitzung wird nach der nächsten Rechtsperiode verschoben. ImInteresse der Gesundheit unserer Mitarbeiter bitten wir Sie  unsere Büros vorerst nicht zu besuchen und die gesamteKommunikation per E-Mail info@eafs.be oder telefonisch zu erledigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis in diesenunsicheren Zeiten. Wir wünschen Ihn allen eine gute Gesundheit.

 

Viele Grüße

 

IMPORTANT NOTICE - CORONA

Due to the recent developments of the Coronavirus, we are forced to cancel the planned General Assembly on March 22 due to force majeure. The meeting will be rescheduled in the next legal period. In the interest of the health of ouremployees, we request  you not to visit our offices for the time being ,  all communication is done by e-mail info@eafs.beor by telephone. Thank you for your understanding in these uncertain times. We wish you all good health.

 

Kind regards

 

 

Gelieve alle documenten ivm. paspoorten en eigenaarwissels , DNA, toe te sturen aan:

Veuillez envoyer tous les documents concernant les passeports et les changements de propriétaire, l'ADN à;

Bitte senden Sie alle Dokumente in Bezug auf Pässe und Besitzerwechsel, DNA usw. an ; 

Please provide all documents related to passports , owner changes, DNA etc. to  :

 

PPV Arabo-Friezen

Ambachtenlaan 23/2b

3001 Heverlee ( België)

tel. 0032 (0) 16 442 005.