Arabo-Friezen

De ‘Europese Arabo-Friezen stamboek vzw’ is van, voor en door de fokkers van Europese Arabo-Friese sportpaarden. Haar werking is verspreid over meerdere landen. De zetel van de vereniging en het centrale zeggingschap bevinden zich in België.

Vanuit de overtuiging dat het doordacht inkruisen van andere rassen op het Friese paard, de beste paarden voor de aangespannen –en dressuursport geeft, wordt de werking georganiseerd. Pijlers daarin zijn het bijhouden van het stamboek, het bepalen en het uitvoeren van het foktechnische beleid en het bevorderen van de afzet van de paarden.

Arabo-Fries.pdf

Onze sponsors

Met de steun van:

Laatste nieuws

Schrijf je veulen in
04/07/2018
EAFS Ledenblad 2018 02
Het EAFS Ledenblad, uitgave mei/juni 2018, is deze week aan alle leden verzonden.
02/07/2018
Pajottenland Koetsentocht Arabo-Friezen - 15 juli 2018
Uitnodiging: Koetsentocht met Arabo-Friezen voor deelname aan een mooie wandeling in het Pajottenland op zondag 15 juli
28/06/2018
Inschrijfdocument EAFS keuringen 2018
Drie veulen- en stamboekkeuringen, inschrijven is mogelijk!