Arabo-Friezen

De ‘Europese Arabo-Friezen stamboek vzw’ is van, voor en door de fokkers van Europese Arabo-Friese sportpaarden. Haar werking is verspreid over meerdere landen. De zetel van de vereniging en het centrale zeggingschap bevinden zich in België.

Vanuit de overtuiging dat het doordacht inkruisen van andere rassen op het Friese paard, de beste paarden voor de aangespannen –en dressuursport geeft, wordt de werking georganiseerd. Pijlers daarin zijn het bijhouden van het stamboek, het bepalen en het uitvoeren van het foktechnische beleid en het bevorderen van de afzet van de paarden.

Arabo-Fries.pdf

Onze sponsors

Met de steun van:

Laatste nieuws

Schrijf je veulen in
13/06/2018
Eigenaarswissel bij aankoop van een Arabo-Fries
Als nieuwe eigenaar van een Arabo-Fries is het niet altijd duidelijk welke administratieve stappen je dient te zetten...
13/06/2018
EAFS keuringen 2018
Drie veulen- en stamboekkeuringen in 2018. Data en locaties...
26/04/2018
EAFS Ledenblad 2018 01
Het EAFS Ledenblad, uitgave maart/april 2018, is deze week aan alle leden verzonden.