Arabo-Friezen

De ‘Europese Arabo-Friezen stamboek vzw’ is van, voor en door de fokkers van Europese Arabo-Friese sportpaarden. Haar werking is verspreid over meerdere landen. De zetel van de vereniging en het centrale zeggingschap bevinden zich in België.

Vanuit de overtuiging dat het doordacht inkruisen van andere rassen op het Friese paard, de beste paarden voor de aangespannen –en dressuursport geeft, wordt de werking georganiseerd. Pijlers daarin zijn het bijhouden van het stamboek, het bepalen en het uitvoeren van het foktechnische beleid en het bevorderen van de afzet van de paarden.

Arabo-Fries.pdf

Onze sponsors

Met de steun van:

Laatste nieuws

Schrijf je veulen in
10/01/2020
EAFS Ledenblad 2019 04
Het EAFS Ledenblad, uitgave 2019 04, is aan alle leden verzonden, veel leesplezier!
06/01/2020
Hengstenkeuring 2020
Zondag 22 maart - EAFS Hengstenkeuring - Demo-& Infodag - Algemene Ledenvergadering
26/12/2019
HAPPY NEW YEAR!!
Best Wishes for 2020