Wanneer spreken wij van EAFS Arabo-Friezen?

24/09/2019

Een veel gestelde vraag: Wanneer spreken wij van EAFS Arabo-Friezen?

 

EAFS staat voor Europese Arabo-Friezen Stamboek. 

Het EAFS is in 2006 officieel aanvaard door het Ministerie van Landbouw en ook de naam Arabo-Fries is na een officiële mededeling, vanaf 13 november 2006, erkend als paardenras en moederstamboek volgens de Europese Wet- en regelgeving. 

 

Het is het enige door Europa erkende stamboek dat gemachtigd is om Arabo-Friese paarden op te nemen in haar registers van het hoofdboek en bijboek volgens het goedgekeurde fokreglement. 

 

Andere stamboeken/registers , registreren deze paarden onder de noemer “Crossbreds” . In deze stamboeken worden ze geregistreerd in een Bijboek “partbreds” of “special breds”, ze worden beschouwd als gekruiste Arabische paarden.

Hun producten zijn vaak afstammelingen van niet bij ons erkende hengsten, of ze zijn bruin of gevlekt. Echte Arabo-Friezen zijn zwart.

In Frankrijk kunnen ze pas geregistreerd worden als Arabo-Fries , nadat ze eerst bij het EAFS geregistreerd werden, vaak in bijboek II. Indien deze fase wordt overgeslagen worden ze opgenomen in register: “race inconnu” (onbekend ras), ze kunnen dan niet deelnemen aan wedstrijden.

Dus, niet elke zogenoemde “Arabo of Arabo Friesian" is een EAFS Arabo-Fries die aan ons fokdoel voldoet!

 

Beschermde merknamen

Opgelet met het gebruik van de namen Arabo-Friezen, Arabo-Fries en Arabo-Friesian in alle teksten, communicatie en promoties voor dit paardenras! Deze namen zijn beschermde merknamen/rasnamen en mogen uitsluitend door het EAFS worden gebruikt.