Belangrijke informatie voor EAFS-leden en Arabo-Friezen liefhebbers

04/09/2015

Beste leden, beste Arabo-Friezen liefhebbers,

Misschien werd u al opgebeld of wordt u gebeld door een ex-bestuurslid/medestichter van het stamboek met  het verzoek  om uw Arabo-Fries veulen te laten registreren bij het EASP “Europees Arabisch Stamboek voor Shagya ‘s en Arabische paarden in Nederland”, i.p.v. van bij ons, het EAFS.

Via de sectorraad voor paarden in Nederland en het RVO (vroegere PVE) werd ons meegedeeld dat "het EASP geen vergunning heeft of had, om voor Arabo-Friese paarden geldige paspoorten uit te reiken noch officiële keuringen te houden."

Het paspoort dat u van het EASP zal krijgen bij uw veulen in 2015 zal een blanco paspoort zijn, andere zijn niet  rechtsgeldig voor Arabo-Friezen. Een blanco paspoort betekent een paspoort zonder afstamming erin. Het EASP kan keuringen houden voor Arabo-Friezen, maar deze hebben echter geen enkel officieel  karakter, met alle daaraan verbonden consequenties. 

Het bestuur van het

Europese Arabo –Friezen Stamboek VZW

 

Author: Bestuur EAFS •