Inschrijven voor de Arabo-Friese keuringsdagen

20/06/2019

Volgende keuringsdagen staan op de agenda van het Arabo-Friezen Stamboek:

28 juli: Oldekerk (Nederland) - Hengstenhouderij 't Oosterzand

1 september: Monthodon (Frankrijk) - Marie Catapano

15 september: Neerpelt (België) - Sport- en fokstal Jelle's Home

 

Aanvullende informatie en voorwaarden:

Er wordt niet meer gechipt tijdens de keuring. (Nederland).  Schets/chipformulier aanvragen: arabofriezen@dipaarden.be 

Halster-nummers zijn verkrijgbaar bij het secretariaat vlak voor de aanvang van de keuring. 

Om te kunnen deelnemen aan de veulenkeuring dient het origineel geboortebericht  +  kopie van het stamboekpapier van de moeder bij het secretariaat ingeleverd te zijn 14 dagen voor de datum van de keuring waaraan U wenst deel te nemen, lidgeld 2019  dient voldaan te zijn. 

Gelieve het inschrijfgeld 35 € per veulen en 50 € per merrie/ruin/,  hengst, uiterlijk 10 dagen voor de keuring te betalen.   

Keuringsgeld is inclusief premie vermelding/stokmaat opnemen en haren trekken bij paarden van 3 jaar en ouder. 

 

Te behalen Predikaten :

Arabo-Friese paarden zijn sportpaarden en kunnen volgende predikaten ontvangen :

A.  Ster: 3- jarige paarden en ouder met een 1stepremie. 

B.  Elite: ster + definitief sportcertificaat + 2 goedgekeurde in het stamboek ingeschreven afstammelingen met een 1stepremie. 

C.  Preferent: ster met ingeschreven sternakomelingen 

D. Een definitief sportcertificaatzal uitgereikt worden aan Arabo-Friese paarden , die  aan de sporteisen hebben voldaan (zie Reglement sporteisen/Verrichtingen gesteld door de SC en regelmatig geactualiseerd).  

 

Inschrijven voor de keuringsdagen is mogelijk met het inschijfblad in bijlage.